Czym są uprawnieniania energetyczne i kiedy są wymagane

Czym są uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia energetyczne to świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji danej osoby w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji używanych w szeroko rozumianej branży energetycznej. Potocznie uprawnienia energetyczne określane są uprawnieniami SEP.

Uprawnienia energetyczne dzielą się na 3 podstawowe grupy:

W każdej grupie możemy wydzielić rodzaje uprawnień: eksploatacja i dozór.

 • Eksploatacja - prace w zakresie montażu, obsługi, remontów, konserwacji, kontroli i pomiaru.
 • Dozór - prace w zakresie eksploatacji oraz nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci.

Obowiązek posiadania uprawnień energetycznych wynika z ustawy Prawo energetyczne, z dnia 10 kwietnia 1997 r. Artykuł 54 ust 1 tej ustawy wskazuje: „Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.”

Oddelegowanie pracownika do wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych, który nie posiada kwalifikacji potwierdzonych świadectwem stanowi naruszenie przepisów Prawa Energetycznego oraz Kodeku Pracy.

Do prac z jakimi urządzeniami wymagane jest posiadanie uprawnień energetycznych?

Urządzenia i instalacje, których eksploatacja wiąże się z obowiązkiem posiadania uprawnień ujęte są w grupach:

 • Grupa 1: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  Uprawnienia G1 - urządzenia i sieci:
  • sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
  • urządzenia elektrotermiczne,
  • zespoły prądotwórcze,
  • sieci trakcyjnej,
  • oświetlenia ulicznego,
  • urządzenia do elektrolizy,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy.
 • Grupa 2: urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  Uprawnienia G2 - urządzenia i sieci:
  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe,
  • sieci i instalacje cieplne,
  • turbiny parowe i wodne,
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
  • wymienniki ciepła,
  • piece przemysłowe,
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
  • sprężarki.
 • Grupa 3: urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
  Uprawnienia G2 - urządzenia i sieci:
  • urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  • sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej,
  • urządzenia i instalacje gazowe,
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa,
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
  • turbiny gazowe,
  • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu.