Kursy, egzaminy energetyczne (SEP)

r

Egzaminy energetyczne oraz szkolenia z zakresu grup 1/2/3 eksploatacja i dozór realizujemy on-line oraz stacjonarnie w Katowicach

Egzaminy i kursy elektryczne - G1

Uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowych, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

 

Cena kursu online z egzaminem: 445,00 zł

 

Egzaminy i kursy energetyczne - G2

Uprawnienia energetyczne przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

 

Cena kursu online z egzaminem: 445,00 zł
Egzaminy i kursy gazowe - G3

Uprawnienia gazowe przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających gaz.


Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

 

Cena kursu online z egzaminem: 445,00 zł

O nas - szkolenia, egzaminy SEP

Szkolenia oraz egzamin SEP są nieodzownym elementem każdej kariery związanej z energetyką. Mają na celu przekazanie umiejętności niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji, konserwacji, pomiarów i dozoru urządzeń i instalacji elektrycznych, energetycznych i gazowych. Jeśli chcesz zapewnić sobie i swoim pracownikom najwyższe standardy bezpieczeństwa, nasze szkolenia są idealnym wyborem.

Jakie kursy SEP Oferujemy?

Nasza oferta obejmuje kursy i egzaminy na wszystkich poziomach uprawnień SEP: grupy G1, G2, G3 w zakresie eksploatacji i dozoru. Zajmujemy się zarówno szkoleniami dla osób początkujących, jak i dla doświadczonych specjalistów chcących podnieść swoje kwalifikacje. Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach.

Kursy i egzaminy SEP:

  • G1 - Uprawnienia elektryczne (eksploatacja i dozór)
  • G2 - Uprawnienia energetyczne (eksploatacja i dozór)
  • G3 - Uprawnienia gazowe (eksploatacja i dozór)

Szkolenia organizujemy w wersji stacjonarnej w naszej siedzibie w Katowicach oraz w wersji online.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Wiedza zdobyta podczas kursów stanowi solidną podstawę naukową przed przystąpieniem do egzaminu przed komisją państwową.

 

kursy i egzaminy SEP

Co Nas Wyróżnia?

  • Doświadczenie i Kompetencje: Nasza kadra to doświadczeni specjaliści z wieloletnią praktyką w branży energetycznej. Ich głęboka wiedza i praktyczne doświadczenie gwarantują, że kursy są prowadzone na najwyższym poziomie.
  • Indywidualne podejście: Rozumiemy, że każdy uczestnik szkolenia ma różne potrzeby i doświadczenia. Dlatego dostosowujemy nasze programy szkoleniowe do indywidualnych wymagań i oczekiwań.
  • Najnowsze metody nauczania: Korzystamy z najnowszych metod nauczania, aby uczynić nasze szkolenia jak najbardziej efektywnymi i angażującymi.
  • Praktyczne doświadczenie: Wierzymy, że najskuteczniejsze nauka jest ta, która połączona jest z praktyką. Dlatego nasze szkolenia obejmują szereg ćwiczeń, które pozwalają uczestnikom zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Zapraszamy do Kontaktu

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych kursach. Jesteśmy tu, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i pomóc Ci znaleźć najlepsze szkolenie dla Ciebie lub Twojego zespołu.

Rozpocznij swoją drogę do bezpiecznej i efektywnej pracy z urządzeniami elektrycznymi już dzisiaj. Czekamy na Ciebie!

 

Napisz do nas

Czym są uprawnienia energetyczne?

Termin uprawnienie energetyczne oznacza świadectwo kwalifikacyjne, które jest wydawane osobom odpowiedzialnych  za eksploatację i dozór szerokiej grupy urządzeń oraz instalacji stosowanych w energetyce - elektryka, energetyka, gazownictwo.

Potocznie uprawnienia energetyczne nazywane są uprawnieniami SEP.

Wykonywanie czynności związanych z eksploatacją urządzań energetycznych wymaga posiadania świadectwa kwalifikacyjnego. Do pracy z przy urządzaniach energetycznych może zostać oddelegowany pracownik posiadający właściwe uprawnienia. Wykonywanie prac przy urządzaniach i instalacjach energetycznych bez stosowanych uprawnień stanowi naruszenie obowiązujących przepisów, w tym Kodeksu Pracy, Prawa Energetycznego.

Uprawnienia SEP

Jest to osobisty certyfikat, który potwierdza, że dana osoba ma wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia, nadzorowania i kontrolowania prac związanych z urządzeniami, instalacjami i sieciami elektrycznymi, gazowymi, ciepłowiniczymi.

Właściwą nazwą dla uprawnień jest Świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Posiadanie uprawnień SEP (energetycznych) jest obowiązkowe w przypadku wykonywania niektórych prac związanych z urządzeniami, instalacjami i sieciami. Wymagania dotyczące uprawnień energetycznych są określane przez odpowiednie przepisy i normy techniczne.

Kto musi posiadać uprawnienia SEP?

Osoby zajmujące się pracami związanymi z eksploatacją urządzeń energetycznych muszą posiadać odpowiednie uprawnienia SEP. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim elektryków, którzy wykonują prace związane z instalacjami elektrycznymi o napięciu powyżej 1 kV, ale także osób zajmujących się pracami na instalacjach gazowych, cieplnych, ciśnieniowych, chłodniczych i innych.

Wymóg posiadania uprawnień określony jest w przepisach prawa oraz w normach technicznych. Konkretny zakres uprawnień zależy od rodzaju wykonywanych prac oraz charakterystyki urządzeń. W niektórych przypadkach, np. przy wykonywaniu prac konserwacyjnych lub remontowych, nie jest wymagane posiadanie uprawnień, jednakże osoby wykonujące takie prace muszą być przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dowiedz się więcej: Czym są i kiedy są wymagane uprawnienia energetyczne.

Jak wygląda egzamin SEP?

Egzamin jest przeprowadzany przez odpowiednie komisje egzaminacyjne.

Egzamin składa się z pytań testowych lub pytań otwartych, dotyczących wiedzy z zakresu przepisów, norm i zasad bezpieczeństwa związanych z urządzaniami i sieciami danej grupy, na które chce uzyskać uprawnienia. Pytania testowe są zwykle jednokrotnego wyboru, a ilość pytań i czas trwania egzaminu zależy od rodzaju uprawnień.

Po zaliczeniu egzaminu, kandydat otrzymuje świadectwo uprawnień SEP, które potwierdza jego kompetencje w danym zakresie.

Uprawnienie energetyczne - korzyści i obowiązek posiadania

Posiadanie uprawnień SEP może przynieść wiele korzyści, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Dla pracownika stanowi potwierdzenie jego kwalifikacji, co może skutkować większą atrakcyjnością na rynku pracy i zwiększeniem szans na zdobycie lepiej płatnej pracy. Kwalifikacje SEP pozwalają także na prowadzenie prac w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Wpływa to na ochronę zdrowia i życia pracowników oraz zabezpiecza przed ewentualnymi szkodami materialnymi.

Dla pracodawcy posiadanie pracowników z certyfikatami SEP oznacza, że firma jest w stanie realizować prace związane z eksploatacją i konserwacją urządzeń i instalacji w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami, co wpływa na jakość i terminowość wykonywanych prac. Ponadto, zatrudnienie pracowników z odpowiednimi uprawnieniami może stanowić wymóg w wielu przetargach i umowach z klientami.

Warto jednak pamiętać, że egzamin na uprawnienia energetyczne wymaga solidnego przygotowania. Zdecydowanie pomocny we właściwym przygotowaniu będzie kurs SEP prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.

Uprawnienia elektryka - ważność i odnawianie uprawnienień elektrycznych

W dzisiejszym zelektryfikowanym świecie, gdzie energia elektryczna napędza nasze codzienne życie, rola elektryków staje się niezwykle istotna. Ich praca obejmuje instalację, naprawę i utrzymanie różnorodnych systemów elektrycznych - od małych gospodarstw domowych po duże kompleksy przemysłowe.

Przeczytaj więcej: Uprawnienia elektryczne G1.

 

uprawnienia elektryczne

 

Aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę tych systemów, elektrycy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Jednak te uprawnienia nie są wieczne i konieczność ich regularnego odnawiania jest kluczowa dla utrzymania standardów bezpieczeństwa. W Polsce uprawnienia elektryczne ważne są przez okres 5 lat - należy je odnawiać.

Kończy Ci się ważność uprawnień elektrycznych? Odnów je, korzystając z organizowanych przez nas egzaminów i kursów elektrycznych G1.